công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của đoàn viên và người lao động

Thực hiện Kế hoạch số 309/KH-CĐN của CĐGD Việt Nam về việc Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của công nhân, lao động, Ban Thường vụ Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội triển khai thực hiện

Publish: 19/12/2016 - Views: 1265 - Lastest update: 03/03/2017 10:16:09 SA
Tin cùng chuyên mục