công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc triển khai phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhà giáo, người lao động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017; chào mừng Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam

Năm 2017 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục (CĐGD) các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, là năm Công đoàn triển khai thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”, là năm đầu tiên ngành Giáo dục thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016 - 2017, triển khai thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; Thực hiện Công văn số 78/KH-CĐN, ngày 17/3/2017 của CĐGD Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhà giáo, người lao động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017, chào mừng Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam, BCH Công đoàn Trường CĐ đề nghị các đơn vị triển khai và tổ chức phong trào thi đua tới các đơn vị.

Tải văn bản tại đây: Phat dong thi dua chao mung DHCD cac cap.doc
Publish: 18/04/2017 - Views: 876 - Lastest update: 18/04/2017 10:59:56 SA
Tin cùng chuyên mục