công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc cấp thẻ và đổi thẻ đoàn viên công đoàn năm 2017

Thực hiện Kế hoạch 56/KH-TLĐ ngày 21/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và CV số 58/KH-CĐN, ngày 8/3/2017 của CĐGD Việt Nam về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn năm 2017, Ban Thường vụ Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội triển khai các nội dung như sau:

Publish: 18/04/2017 - Views: 855 - Lastest update: 18/04/2017 11:05:53 SA
Tin cùng chuyên mục