công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Công văn về việc tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển miền Trung, vận động NGNLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi

Thực hiện Công văn số 169/CĐN-TGNC của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển miền Trung, vận động NGNLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi, Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội đề nghị các đơn vị tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện:

Publish: 23/05/2017 - Views: 933 - Lastest update: 23/05/2017 1:46:37 CH
Tin cùng chuyên mục