công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc chuyển lịch tập huấn cán bộ công đoàn năm 2015

Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội dự kiến tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn vào 8h00 ngày 28/01/2015 (thứ tư) tại Hội trường nhà K. Tuy nhiên, ngày 28/01/2015 Hội trường K có Hội nghị đột xuất, do vậy, Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn chuyển sang: 13h30 ngày 26 tháng 01 năm 2015 (thứ hai), tại Hội trường nhà K - Trường ĐHSP Hà Nội.

Tải văn bản tại đâyChuyen ngay tap huan.doc

Publish: 23/01/2015 - Views: 1656 - Lastest update: 23/01/2015 9:27:21 SA
Tin cùng chuyên mục