công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Mẫu biên bản họp CĐBP, Tổ CĐ trực thuộc xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức cho công đoàn viên

Công đoàn Trường gửi các đơn vị mẫu biên bản họp Công đoàn bộ phận/Tổ Công đoàn trực thuộc để xét kết nạp Đảng cho công đoàn viên và đề nghị chuyển đảng chính thức cho công đoàn viên là đảng viên dự bị. Mẫu này sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống công đoàn trường. Sau khi CĐBP họp và có biên bản đề nghị gửi toàn bộ biên bản kèm theo hồ sơ của người đề nghị xét kếp nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức về Văn phòng CĐ trường để BCH Công đoàn Trường họp và ra Nghị quyết giới thiệu CĐV vào đảng và xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

Tải văn bản tại đây: Bien ban xet ket nap Dang cho CDV.rar
Publish: 20/06/2017 - Views: 8734 - Lastest update: 31/08/2017 10:59:34 SA
Tin cùng chuyên mục