công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc tham gia hưởng ứng Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017

Thực hiện Công văn số 3110/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 21/7/2017 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017, Ban Thường vụ Công đoàn Trường triển khai các nội dung như sau:

Publish: 04/08/2017 - Views: 1122 - Lastest update: 04/08/2017 3:57:21 CH
Tin cùng chuyên mục