công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Giấy triệu tập Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Tải văn bản tại đây: Giay moi HN tong ket CD.doc
Publish: 05/10/2017 - Views: 1152 - Lastest update: 05/10/2017 11:27:43 SA
Tin cùng chuyên mục