công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 329/CĐN-CSPL, ngày 02/11/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc góp ý 02 dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Tải văn bản tại đây: Thong bao gop y du thao thong tu cua Bo.doc

                                     Du thao huong dan thuc hien che do phu cap tham nien nha giao.doc

                                     Du thao huong dan thuc hien che do phu cap uu dai nha giao.doc

Publish: 21/11/2017 - Views: 848 - Lastest update: 21/11/2017 3:49:43 CH
Tin cùng chuyên mục