công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tổ chức công đoàn: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Đại hội Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam lần thứ XV; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII… Trên cơ sở Kế hoạch số 09/KH-TLĐ ngày 27/02/2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công văn số 59/KH-CĐN, ngày 20/03/2018 của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam, Ban chấp hành Công đoàn Trường triển khai phong trào thi đua trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ)

Tải văn bản tại đây: Ke hoach thi dua 2018.doc
Publish: 09/04/2018 - Views: 716 - Lastest update: 09/04/2018 11:01:04 SA
Tin cùng chuyên mục