công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn và sơ kết phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018, BCH Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội hướng dẫn các đơn vị tổng kết hoạt động công đoàn và sơ kết phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017 - 2018

Publish: 18/05/2018 - Views: 695 - Lastest update: 18/05/2018 2:01:52 CH
Tin cùng chuyên mục