công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và thưởng các cháu học sinh giỏi là con CBVC năm học 2017 - 2018

Căn cứ biên bản cuộc họp BCH Công đoàn Trường ngày 13/6/2018, Biên bản cuộc họp Ban Nữ công trường ngày 12/6/2018 về việc đánh giá hoạt động công đoàn của tập thể và cá nhân, bình xét các danh hiệu thi đua của Công đoàn Trường và khen thưởng các cháu học sinh giỏi; Căn cứ vào biên bản tự chấm điểm của CĐBP, Tổ CĐ trực thuộc và theo dõi đánh giá chung, BCH Công đoàn Trường thông báo kết quả như sau:

Tải văn bản tại đây: Xep loai CĐ nam hoc 2017.2018.doc
Publish: 21/06/2018 - Views: 718 - Lastest update: 27/09/2018 4:32:09 CH
Tin cùng chuyên mục