công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Đề án sắp xếp lại các Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc

Việc sắp xếp lại CĐBP, tổ CĐTT nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn; hạn chế những tồn tại, bất cập trong công tác tổ chức hoạt động; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn; sắp xếp lại mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Publish: 04/09/2018 - Views: 662 - Lastest update: 04/09/2018 3:18:32 CH
Tin cùng chuyên mục