công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kì 2019 - 2024

Thực hiện Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Thường vụ Đảng uỷ trường, Ban Thường vụ Công đoàn Trường hướng dẫn việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận (CĐBP) tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSP Hà Nội) lần thứ XVII (nhiệm kì 2019 - 2024)

Các đơn vị tải văn bản tại đây: Huong dan to chuc DH CDBP.doc , 

                                            Du thao bao cao tong ket cong tac cong doan nhiem ky 16.doc

                                            Phan bo chi tieu du DHCD truong 2019.xls

Publish: 28/02/2019 - Views: 697 - Lastest update: 28/02/2019 3:56:07 CH
Tin cùng chuyên mục