công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Kế hoạch về việc triển khai một số hoạt động nhân Tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-CĐN của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai Tháng Công nhân năm 2019 và Hướng dẫn số 03/HD-CĐN về viện thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019, Ban Thường vụ Công đoàn Trường triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            - Tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2019 (tháng 5), gắn với các hoạt động Tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong công tác giảng dạy, xây dựng Nhà trường, đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay;

            - Tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền huy động các nguồn lực, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ CBNGNLĐ gặp khó khăn tại đơn vị;

            - Tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng hiệu quả Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định giữa Công đoàn và Chính quyền, đảm bảo sự phát triển bền vững của Nhà trường;

II. NỘI DUNG

1. Hưởng ứng các hoạt động nhân Tháng Công nhân năm 2019

1.1. Chủ đề: “Mỗi Công đoàn  - một lợi ích đoàn viên”

            1.2. Triển khai các hoạt động:

            - Tổ chức tuyên truyền về Tháng Công nhân, tổ chức công đoàn và tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

            - Tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn truyền thống (có thông báo riêng).

- Trích từ nguồn quỹ 01 ngày lương của CBNGNLĐ để hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho cho giáo viên trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông theo sự phân công của CĐGD Việt Nam.

- Tham gia Hội thảo của Khối thi đua số 3 với chủ đề “Vai trò của Công đoàn trong văn hóa ứng xử học đường”.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNGNLĐ năm 2019.

- Phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, tổ chức tọa đàm “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

- Vận động CBNGNLĐ tham gia cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

            2. Thực hiện Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019

            2.1. Chủ đề: “Tăng cường, đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”

            2.2. Triển khai các hoạt động:

            - Phối hợp với chính quyền đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hộ lao động theo quy định cho các cán bộ, giảng viên ở các khoa, các đơn vị đặc thù.

            - Vận động CBNGNLĐ, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ, xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp” và thực hiện ATVSLĐ tại nơi làm việc, các khu giảng đường.

- Ban ATVSLĐ của Trường tổ chức kiểm tra định kỳ các đơn vị về thực hiện công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ.

- Thành lập đội tuyển tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 do CĐGD Việt Nam tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Thời gian thực hiện Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019: từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019.

            2. Cấp Công đoàn Trường

            - Tuyên truyền trên website và tiền sảnh Hiệu bộ hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

- Các ban: Chuyên môn, Tuyên giáo - Truyền thông, Văn thể, Chế độ chính sách có kế hoạch triển khai các hoạt động theo các nội dung tại mục II.

            3. Các Công đoàn bộ phận

            - Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền chăm lo, nâng cao đời sống cho CBNGNLĐ của đơn vị; thăm hỏi, động viên kịp thời CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp.

            - Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao tại đơn vị và tham gia các hoạt động của Công đoàn Trường.

            - Tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ và thực hiện xây dựng, giữ gìn cảnh quan môi trường làm việc khang trang, sạch đẹp.

            - Cử cán bộ tham gia đội tuyển của Công đoàn Trường tham gia Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019” khi được triệu tập.

            Nhận được thông báo này, đề nghị các đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận quan tâm triển khai thực hiện. Công đoàn Trường sẽ sơ kết vào dịp tổng kết năm học 2018 - 2019 và đưa vào tiêu chí thi đua đánh giá công đoàn cuối năm học.

Tải văn bản tại đây: Ke hoach Thang ATVSLĐ va Thang cong nhan nam 2019.doc

Publish: 16/04/2019 - Views: 536 - Lastest update: 23/04/2019 3:01:23 CH
Tin cùng chuyên mục