công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tải văn bản tại đây: Nghi quyet Dai hoi.doc
Publish: 05/07/2019 - Views: 563 - Lastest update: 08/07/2019 5:07:23 CH
Tin cùng chuyên mục