công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Chương trình công tác công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024

Căn cứ chương trình hoạt động của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, BCH, Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội ban hành chương trình công tác của Công đoàn Trường khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Publish: 28/11/2019 - Views: 550 - Lastest update: 28/11/2019 9:36:47 SA
Tin cùng chuyên mục