công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Hướng dẫn tổng kết 5 năm phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" (giai đoạn 2016 - 2020)

Công đoàn Trường hướng dẫn các đơn vị tổng kết 5 năm phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" (giai đoạn 2016 - 2020)

Tải văn bản tại đây: 13_HD_CD.pdf

Publish: 13/02/2020 - Views: 387 - Lastest update: 13/02/2020 4:25:00 CH
Tin cùng chuyên mục