công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của Covid - 19

Thực hiện Công văn số 24/CĐN, ngày 24/02/2020 về việc hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của Covid -19, Ban Thường vụ Công đoàn Trường kêu gọi và đề nghị Công đoàn bộ phận tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) chung tay chia sẻ, giúp đỡ bà con nông dân trong tiêu thụ nông sản

Tải văn bản tại đây: ủng hộ mua nông sản 2020.docx

Publish: 28/02/2020 - Views: 326 - Lastest update: 04/03/2020 9:08:17 SA
Tin cùng chuyên mục