công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp. Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề nghị các Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tuyên truyền CBNGNLĐ và HSSV thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế được đăng tải trên các phương tiện thông tin chính thức.

2. Tuyên truyền CBNGNLĐ tiếp cận các thông tin chính thức; chủ động các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, hạn chế di chuyển, tránh đến các nơi công cộng, nơi tập trung đông người …. khi không cần thiết.

3. Tuyên truyền động viên CBNGNLĐ, HSSV khai báo y tế theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Đề nghị các Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:

TM.BAN CHẤP HÀNH

- ĐU, BGH;

- CĐBP;

CHỦ TỊCH

- Lưu: VPCĐ.

 

 

                                                 (đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Nhật Tân


Publish: 13/03/2020 - Views: 374 - Lastest update: 13/03/2020 3:39:24 CH
Tin cùng chuyên mục