công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn và sơ kết phong trào "Giỏi việc trường , đảm việc nhà" năm học 2019 - 2020 và

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020, Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội hướng dẫn các đơn vị tổng kết hoạt động công đoàn và sơ kết phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2019 - 2020

Publish: 15/06/2020 - Views: 222 - Lastest update: 15/06/2020 2:14:42 CH
Tin cùng chuyên mục