công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc tặng phần thưởng cho con cán bộ viên chức đạt thành tích tốt trong học tập năm học 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em, Nhà trường trích quỹ phúc lợi và giao cho Ban Nữ công Công đoàn Trường tổ chức tặng phần thưởng cho con cán bộ, viên chức đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thi đạt giải các cấp năm học 2019 - 2020.

1. Đối tượng

- Các cháu con CB,VC của Trường (không bao gồm CB,VC tại các đơn vị tự chủ tài chính) đang là học sinh các cấp: Tiểu học, THCS, THPT đạt các thành tích như sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

+ Học sinh toàn diện, học sinh xuất sắc.

+ Học sinh giỏi, xuất sắc.

+ Học sinh đạt giải, huy chương tại các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thể thao cấp Quận (Huyện), Tỉnh (Thành phố), Quốc gia, Quốc tế (do các cấp Quốc gia, Bộ, Sở, Phòng của Việt Nam và quốc tế tổ chức).

2. Mức thưởng

- HS đạt thành tích cấp Trường:     100.000đ

- HS đạt giải cấp Quận:

Huy chương Vàng, Nhất:     250.000đ

Huy chương Bạc, Nhì:         200.000đ

Huy chương Đồng, Ba:        150.000đ

Khuyến khích:                      100.000đ

- HS đạt giải cấp Thành phố:         

Huy chương Vàng, Nhất:     300.000đ

Huy chương Bạc, Nhì:         250.000đ

Huy chương Đồng, Ba:        200.000đ

Khuyến khích:                      150.000đ

            - HS đạt giải cấp Quốc gia:

Huy chương Vàng, Nhất:     400.000đ

Huy chương Bạc, Nhì:         300.000đ

Huy chương Đồng, Ba:        250.000đ

Khuyến khích:                      200.000đ

- HS đạt giải Quốc tế:

                        Huy chương Vàng, Nhất:     500.000đ

                        Huy chương Bạc, Nhì:         400.000đ

                        Huy chương Đồng, Ba:        300.000đ

Lưu ý: Mỗi cháu chỉ được nhận 01 giải cao nhất trong cùng 1 cấp khen.

Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận thông báo tới CB,VC có con đạt các thành tích trên, nộp Giấy khen (bản photo) của các cháu, kê khai danh sách (theo mẫu) và nộp về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 31/7/2020.

Lưu ý: Các đơn vị lập danh sách các cháu đúng đối tượng tại mục 1 và ghi thành tích đúng như trong Giấy khen.

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Trường đề nghị Công đoàn Bộ phận tổ chức trao phần thưởng cho các cháu đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thi đạt giải các cấp năm học 2019 - 2020 tùy theo điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị. Thời gian tổ chức trong tháng 8/2020 và thông báo kế hoạch với Văn phòng Công đoàn Trường.

2. Đối với các đơn vị tự chủ tài chính:  

- Tặng phần thưởng cho các cháu đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, thi đạt giải các cấp năm học 2019 - 2020, mức thưởng tùy theo tình hình tài chính của các đơn vị nhưng không thấp hơn mức chi của Trường.

 Nhận được thông báo này đề nghị Công đoàn Bộ phận quan tâm triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch./.

           

Nơi nhận:

- CĐBP;

- Lư­u VPCĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

                                       (đã ký)

 

Nguyễn Nhật Tân


Tải văn bản tại đây: Tặng quà HSG 2020.docx

Publish: 17/07/2020 - Views: 560 - Lastest update: 24/07/2020 8:37:28 SA
Tin cùng chuyên mục