công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc đánh giá, xếp loại thi đua năm học 2019 - 2020

Căn cứ Hướng dẫn của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phân cấp đánh giá Công đoàn cơ sở và Công đoàn bộ phận; căn cứ tiêu chí đánh giá chấm điểm và đề nghị xét danh hiệu thi đua của các Công đoàn bộ phận; trên cơ sở theo dõi phong trào chung, Ban chấp hành Công đoàn Trường đánh giá, xếp loại thi đua đối với các tập thể và cá nhân năm học 2019 - 2020 như sau:

Tải văn bản tại đây: 113_TB_CD.pdf

Publish: 08/09/2020 - Views: 181 - Lastest update: 08/09/2020 4:46:41 CH
Tin cùng chuyên mục