công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo kết quả xét danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" năm học 2019 - 2020

Căn cứ Hướng dẫn số 68/HD-CĐ, ngày 15/6/2020 của Công đoàn Trường về việc hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn và sơ kết phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2019 - 2020; Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã họp xét và thông báo kết quả các danh hiệu thi đua và khen thưởng phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2019 - 2020 đối với các tập thể và cá nhân.

Tải văn bản tại đây: 132_TB_CD.pdf
Publish: 02/10/2020 - Views: 138 - Lastest update: 02/10/2020 10:05:21 SA
Tin cùng chuyên mục