công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Quyết định công nhận danh hiệu và khen thưởng phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" 5 năm (2016 - 2020)

Tải văn bản tại đây: 21_QD_CD.pdf
                                    22_QD_CD..pdf
Publish: 14/10/2020 - Views: 141 - Lastest update: 14/10/2020 11:26:42 SA
Tin cùng chuyên mục