công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo bộ luật Dân sự sửa đổi

Thực hiện Công văn số 43/KH-CĐN của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

1. Nội dung lấy ý kiến.

- Lấy ý kiến về toàn bộ nội dung dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi): tham khảo tại địa chỉ trang web:

http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT

- Tập trung lấy ý kiến về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động của tổ chức công đoàn và những vấn đề mà tổ chức công đoàn, công chức, viên chức, người lao động quan tâm.

Các vấn đề trọng tâm lấy ý kiến về dự thảo được xác định trong phụ lục đính kèm công văn này.

2. Hình thức và đối tượng lấy ý kiến:

- Hình thức: Góp ý trực tiếp bằng văn bản.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

3. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 3/4/2015 đến ngày 10/4/2015.

 BCH Công đoàn Trường đề nghị CĐBP, Tổ Công đoàn trực thuộc triển khai việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) tới tất cả đoàn viên công đoàn theo đúng kế hoạch để kịp thời báo cáo Công đoàn cấp trên. 

Các đơn vị tải văn bản tại đây: Gop y luat dan su sua doi 2015.doc

Publish: 06/04/2015 - Views: 1522 - Lastest update: 06/04/2015 2:36:27 CH
Tin cùng chuyên mục