công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-TLĐ về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019, Công văn số 241/CĐN-CSPL, ngày 05/10/2020 của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường triển khai tổ chức cuộc thi với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ), đoàn viên công đoàn, qua đó giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.

          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo nhiều kênh đa dạng để CBNGNLĐ tiếp cận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

          - Nội dung thi thiết thực, phù hợp, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình của đông đảo CBNGNLĐ, đoàn viên công đoàn.

            II. NỘI DUNG CUỘC THI

1. Nội dung: Tìm hiểu kiến thức pháp luật, chủ yếu là Bộ luật Lao động năm 2019.

Thông điệp: “CBNGNLĐ chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình”.

2. Đối tượng tham gia

Là CBNGNLĐ đang công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

III. HÌNH THỨC THI

- Cuộc thi được tổ chức trên website thi trực tuyến Myaloha.vn, đã được kiểm duyệt lỗ hổng bảo mật và được Công an tỉnh Bình Dương phê duyệt các yếu tố bảo mật đầu vào, đầu ra của hệ thống, được Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thi và tổ chức thi trực tuyến.

- Cách thức thi: (chi tiết tại Kế hoạch số 68/KH-TLĐ, ngày 30/9/2020 gửi kèm Công văn này).

 

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội sẽ tổ chức thi vào tuần 4: Bắt đầu lúc 7h00 ngày 02/11/2020, kết thúc lúc 21h00 ngày 08/11/2020 với 03 lần thi vào các ngày thứ 3 - 5 - Chủ nhật.

- Ban Tuyên giáo - Truyền thông sẽ biên soạn thông tin tham khảo phục vụ cho tuần thi này và gửi tới các đơn vị vào ngày thứ 2 của tuần 4 (ngày 02/11).

          Nhận được Công văn này, đề nghị các đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền tuyên truyền, phát động, vận động CBNGNLĐ, đoàn viên công đoàn nhiệt tình, tích cực tham gia cuộc thi để Công đoàn Trường báo cáo kết quả về CĐGD Việt Nam theo kế hoạch.

Tải văn bản tại đây: 145_KH_CD.pdf

Publish: 26/10/2020 - Views: 154 - Lastest update: 27/10/2020 4:35:29 CH
Tin cùng chuyên mục