công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị “Công đoàn Trường ĐHSP Hà nội với việc phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên”

Căn cứ vào Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam để tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động nhằm nâng cao và phát huy năng lực chuyên môn của các công đoàn viên; Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội nhiệm kỳ 2014 - 2019 và Kế hoạch công tác của Ban Chuyên môn năm 2015, Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị “Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội với việc phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên”.

Thời gian dự kiến: Tháng 12/2015

Tải văn bản tại đây: Hoi nghi Ban Chuyen mon 8.2015.doc

Publish: 08/10/2015 - Views: 1493 - Lastest update: 08/10/2015 4:24:04 CH
Tin cùng chuyên mục