công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo kết quả xét khen thưởng nữ công đoàn viên tiêu biểu trong phong trào:“Giỏi việc trường, Đảm việc nhà”

Ngày 14/10/2015, Ban Tổ chức - Thi đua đã họp xét khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 5 năm (2010 - 2015) và năm học 2014 - 2015. Kết quả xét như sau:

Publish: 15/10/2015 - Views: 1594 - Lastest update: 15/10/2015 8:42:30 SA
Tin cùng chuyên mục