công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2015

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBNGNLĐ và người học ngành giáo dục trong tình hình mới, BCH Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong toàn thể cán bộ, công đoàn viên nhà trường.

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật

 

 

Kính gửi: BCH Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc

 

 

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBNGNLĐ và người học ngành giáo dục trong tình hình mới, BCH Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong toàn thể cán bộ, công đoàn viên nhà trường. Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, nhà giáo và người lao động trong trường ĐHSP Hà Nội.  

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, nhà giáo và người lao động về các luật có liên quan như: Luật Lao động, Luật Giáo dục, Luật Công đoàn....

II. NỘI DUNG

1. Tên cuộc thi: “Tìm hiểu kiến thức pháp luật”

2. Đối tượng tham gia: Cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn trường.

3. Nội dung thi: trọng tâm tìm hểu các nội dung:

Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012 và Luật Giáo dục Đại học năm 2012.

4. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm

- Mỗi công đoàn viên tham gia thi điền họ và tên, mã đề thi vào phiếu trả lời trắc nghiệm (bắt buộc).

- Không sử dụng bút đỏ khi làm phiếu trắc nghiệm.

          5. Phương thức tính kết quả:

          Tổng điểm của đơn vị = Điểm TBC các bài thi + Điểm khuyến khích

 - Điểm TBC các bài thi (tối đa 30 điểm) = Tổng điểm các bài thi/số bài thi. 

          - Điểm Khuyến khích (tối đa 10 điểm): được tính theo tỷ lệ phần trăm số công đoàn viên của đơn vị tham gia cuộc thi (ví dụ: Đơn vị có 100% công đoàn viên tham gia được tính 10 điểm, đơn vị có 90% công đoàn viên tham gia được tính 9 điểm....).

          - Trong trường hợp các đơn vị có tổng điểm bằng nhau thì việc sắp xếp thứ hạng sẽ tính theo thời gian nộp bài thi (tính theo giờ nộp). Đơn vị nào nộp bài trước sẽ xếp thứ hạng cao hơn.

          6. Cơ cấu giải thưởng:

Công đoàn Trường sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tập thể có điểm trung bình chung cao và tỷ lệ công đoàn viên tham gia đông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Cuộc thi được tổ chức từ ngày 02/12 đến ngày 11/12/2015

          * Thời hạn nhận đề thi và nộp bài thi:

          - Nhận đề thi: Ngày 02/12/2015.

          - Nộp bài thi: Trong hai ngày (từ 8h00 ngày 10/12/2015 đến 16h30 ngày 11/12/2015).

* Địa điểm nộp bài: Văn phòng Công đoàn Trường.

          Nhận được công văn này, đề nghị các đồng chí Chủ tịch CĐBP, Tổ trưởng CĐ trực thuộc quan tâm thực hiện theo đúng kế hoạch và động viên toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động trong đơn vị tham gia để cuộc thi đạt kết quả tốt.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             TM,BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                                                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Nhật Tân

Publish: 03/12/2015 - Views: 1583 - Lastest update: 03/12/2015 4:45:03 CH
Tin cùng chuyên mục