công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo kết quả tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2015

Triển khai thực hiện Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBNGNLĐ và người học ngành giáo dục trong tình hình mới, BCH Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2015 trong toàn thể cán bộ, công đoàn viên nhà trường.

- Cuộc thi được tổ chức từ ngày 02/12 đến ngày 11/12/2015 theo hình thức trắc nghiệm, bài chấm trên máy.

2. Nhận xét chung

- 100% các đơn vị đã tham gia cuộc thi, với tổng số người tham gia: 1.349/1.409.

- Đa số các đơn vị có 100% công đoàn viên tham gia; một số đơn vị huy động cả cán bộ tạo nguồn tham gia.

- Có 04 đơn vị nộp bài muộn so với quy định.

3. Kết quả

STT

Tên đơn vị

Giải

1.           

Ba Văn phòng

A

2.           

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Công dân

A

3.           

Phòng Tổ chức cán bộ

A

4.           

Trường THPT Chuyên ĐHSP

A

5.           

Phòng Đào tạo

A

6.           

Khoa Công nghệ Thông tin

A

7.           

Trung tâm Giáo dục đặc biệt

A

8.           

Khoa Việt nam học

A

9.           

Phòng Khoa học công nghệ

A

10.       

Ký túc xá

A

11.       

Trung tâm Thông tin thư viện

A

12.       

Nhà xuất bản

B

13.       

Khoa Tâm lý giáo dục

B

14.       

Bộ môn Tiếng Nga

B

15.       

Phòng Hành chính Tổng hợp

B

16.       

Khoa Tiếng Pháp

B

17.       

Phòng Tạp chí và Thông tin KHCN

B

18.       

Khoa Giáo dục thể chất

B

19.       

Trung tâm Công nghệ Thông tin

B

20.       

Phòng Công tác chính trị

B

21.       

Khoa Sinh học

B

22.       

Phòng Kế hoạch tài chính

B

23.       

Khoa Giáo dục Quốc phòng

B

24.       

Viện Nghiên cứu Sư phạm

B

25.       

Khoa Hóa học

B

26.       

Khoa Giáo dục Đặc biệt

B

27.       

Trung tâm ĐT & BD thường xuyên

B

28.       

Phòng Quản trị

C

29.       

Khoa Vật lý

C

30.       

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD

C

31.       

Khoa Tiếng Anh

C

32.       

Khoa Nghệ thuật

C

33.       

Khoa Quản lý giáo dục

C

34.       

Phòng Hợp tác quốc tế

C

35.       

Bộ môn Tiêng Trung

C

36.       

Trường Mầm non Búp sen xanh

C

37.       

Khoa Địa lý

C

38.       

Khoa Toán Tin

C

39.       

Khoa Ngữ văn

C

40.       

Phòng Sau đại học

C

41.       

Khoa Triết học

C

42.       

Khoa Sư phạm kỹ thuật

C

43.       

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành

C

44.       

Khoa Giáo dục Mầm non

C

45.       

Khoa Công tác xã hội

C

46.       

Trạm Y tế

C

47.       

Phòng Bảo vệ

C

48.       

Trung tâm NC và SX Học liệu

C

49.       

Khoa Lịch s

C

50.       

Khoa Giáo dục Tiểu học

C

 

Văn phòng Công đoàn Trường

Publish: 08/01/2016 - Views: 1436 - Lastest update: 08/01/2016 3:49:52 CH
Tin cùng chuyên mục