công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn trường ĐHSP Hà Nội năm 2016

Thực hiện Công văn số 87/KH-CĐN, ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam về kế hoạch tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở trường ĐHSP Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức lớp tập huấn cán bộ công đoàn

          1. Thời gian: 01 ngày, khai mạc 8h00 ngày 30 tháng 3 năm 2016 (Thứ Tư)

          2. Địa điểm: Hội trường nhà K - Trường ĐHSP Hà Nội

Tải văn bản tại đây:

Ke hoach tap huan CBCD 2016.doc

Publish: 25/03/2016 - Views: 1070 - Lastest update: 25/03/2016 8:42:20 SA
Tin cùng chuyên mục