công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo: Về việc phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Chấp hành, các ban công tác của Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; - Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất BCH Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội khóa XVI; - Căn cứ Công văn số 51/QĐ-CĐN và Công văn số 52/QĐ-CĐN của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ngày 1/4/2014 về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Trường và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội; Ban Chấp hành Công đoàn Trường thông báo phân công nhiệm vụ của các Ủy viên BCH Công đoàn Trường khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019

I. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

1. Chủ tịch Nguyễn Nhật Tân

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường; tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Trường tham gia các Hội đồng cấp trường.

- Chủ tài khoản, chủ sở hữu tài sản Công đoàn trường, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, thi đua, chế độ chính sách, đối ngoại, Văn phòng Công đoàn, quản lý vấn đề thu chi quỹ Công đoàn; Trưởng ban Tổ chức - Thi đua.

- Cùng đồng chí Nguyễn Thị Mai Chanh, Hoàng Thị Mai Hương phụ trách chung Công đoàn các đơn vị: Khoa CNTT, Lịch sử, Ngữ văn, Toán - Tin, Triết học, Vật lý, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Chuyên, Mầm non Búp sen xanh, Ba VP, phòng CTCT, Đào tạo, HCTH, KHTC, KHCN, QHQT, Quản trị, Sau ĐH, Tạp chí, TCCB, Tt CNTT, ĐT - BDTX, Khảo thí, NXB.

2. Phó Chủ tịch Trần Công Thanh

- Trực tiếp phụ trách công tác Tuyên giáo - Văn thể, công tác kiểm tra; Phó trưởng ban Tổ chức, thi đua, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn trường.

- Giúp Chủ tịch Công đoàn Trường giải quyết công việc khi được Chủ tịch ủy quyền; tham gia một số Hội đồng cấp trường khi được Chủ tịch phân công.

- Phụ trách chung Công đoàn các đơn vị: Khoa Địa lý, GDQP, GDĐB, GDTC, Hóa học, LLCT - GDCD, Sinh học, SPKT, Ký túc xá, Thư viện, TT GDĐB, Học liệu.

3. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hoài

- Trực tiếp phụ trách công tác nữ công quần chúng, công tác chuyên môn, tổ chức các sự kiện của Công đoàn Trường; Trưởng ban Nữ công, Trưởng ban chế độ chính sách, Phó trưởng ban Tổ chức, thi đua.

- Giúp Chủ tịch Công đoàn Trường giải quyết công việc khi được Chủ tịch ủy quyền; tham gia Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Trường.

- Phụ trách chung Công đoàn các đơn vị: khoa CTXH, GDMN, GDTH, Nghệ thuật, QLGD, TLGD, Việt Nam học, Tiếng Anh, Pháp, Bộ môn tiếng Nga, Trung, Viện NCSP, phòng Bảo vệ, Y tế.

II. Phân công phụ trách Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc

TT

 

Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác

 

Nhiệm vụ

 

1.

Đ/c Nguyễn Nhật Tân

Chủ tịch Công đoàn Trường

- Trực tiếp phụ trách công đoàn các đơn vị: P.HCTH, Quản trị.

2.

Đ/c Trần Công Thanh

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

- Trực tiếp phụ trách công đoàn các đơn vị: Ký túc xá, Tt.TTTV.

3.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

- Trực tiếp phụ trách công đoàn các đơn vị: K.Việt Nam học, CTXH, QLGD, Nghệ thuật.

4.

 

Đ/c Nguyễn Thị Mai Chanh

UVTV, CTCĐ khoa Ngữ văn

- Phụ trách công đoàn các đơn vị: K. Ngữ văn, Lịch sử, Triết học.

5.

Đ/c Hoàng Thị Mai Hương

UVTV, Thường trực VP CĐ

- Phụ trách công đoàn các đơn vị: Ba VP, Đào tạo, Tt.Khảo thí, CNTT, Tt.ĐT - BDTX, Tr.MN BSX

6.

Đ/c Phạm Thị Kim AnhUVBCH, CTCĐ Viện NCSP

- Phụ trách công đoàn các đơn vị: V.NCSP, K.GDMN, GDTH, TLGD.

7.

Đ/c Nguyễn Ngọc Ánh

UVBCH, CTCĐ khoa Địa lý

- Phụ trách công đoàn các đơn vị: K.Địa lý, GDQP, P.Bảo vệ, Y tế.

8.

Đ/c Lê Thanh Chinh

UVBCH, CTCĐ phòng KHTC

- Phụ trách công đoàn các đơn vị: P.KHTC, NXB.

9.

Đ/c Nguyễn Đạt Đăng

UVBCH, CTCĐ khoa Toán Tin

- Phụ trách công đoàn các đơn vị: K.Toán - Tin, CNTT.

10.

Đ/c Lê Hải Đăng

UVBCH, CTCĐ khoa Hóa học

- Phụ trách công đoàn các đơn vị: K.Hóa học, LLCT - GDCD.

11.

Đ/c Trịnh Văn Đích

UVBCH, CTCĐ khoa SPKT

- Phụ trách công đoàn các đơn vị: K.SPKT, GDTC, TT Học liệu.

12.

Đ/c Trần Thị Thanh Huyền

UVBCH, CTCĐ khoa Sinh học

- Phụ trách công đoàn các đơn vị: K.Sinh học, GDĐB, Tt.GDĐB.

13.

Đ/c Đinh Hùng Mạnh

UVBCH, CTCĐ khoa Vật lý

- Phụ trách công đoàn các đơn vị: K.Vật lý, Tr.THPT Chuyên, THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

14.

Đ/c Đỗ Thị Phi Nga

UVBCH, CTCĐ khoa Tiếng Anh

- Phụ trách công đoàn các đơn vị: K.Tiếng Anh, Tiếng Pháp, bộ môn Tiếng Nga, Tiếng Trung.

15.

Đ/c Trương Thị Thúy Nga

UVBCH, TTr CĐ phòngTCCB

- Phụ trách công đoàn các đơn vị: P.CTCT, KHCN, QHQT, Sau ĐH, TCCB, Tạp chí.

 

                                                                                                                                                   TM.BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                              Nguyễn Nhật Tân


Publish: 19/04/2014 - Views: 5198 - Lastest update: 04/07/2014 11:00:19 SA
Tin cùng chuyên mục