công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo: Về việc tổ chức giải Cầu lông - Bóng bàn truyền thống lần thứ XIV - năm 2014

Thưc hiện kế hoạch công tác năm 2014; chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và tháng Công nhân; kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014); kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; được sự đồng ý của Đảng ủy, BCH Công đoàn Trường tổ chức Giải Cầu lông - Bóng bàn truyền thống lần thứ XIV, năm 2014.

* Thời gian: Dự kiến khai mạc 7h00 ngày 17 tháng 5 năm 2014 (thứ bảy) 

* Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng - Khoa Giáo dục Thể chất.

* Hình thức thi đấu:

                            * Cầu lông: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

                       * Bóng bàn: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Mỗi nội dung thi bắt buộc phải có ít nhất 3 đội mới tổ chức thi đấu. Tùy theo tình hình các đơn vị đăng ký, BTC sẽ quyết định hình thức thi đấu theo độ tuổi và chia bảng.

Các đơn vị đăng ký và gửi danh sách vận động viên thi đấu về Văn phòng Công  đoàn hoặc qua địa chỉ email: vp.congdoan@hnue.edu.vn

. Thời hạn đăng ký trước ngày 12/5/2014 (thứ hai).

Công đoàn Trường mời đại diện các đơn vị đến bốc thăm chia bảng vào 14h00  ngày 13/5/2014 (thứ ba) tại CLB Sinh viên tầng 2 nhà A10 - KTX.

Công đoàn Trường đề nghị các CĐBP và Tổ Công đoàn trực thuộc tổ chức cho CB,VC của đơn vị tập luyện 2 môn bóng bàn và cầu lông để tham dự giải đạt kết quả tốt.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                               TM.BAN THƯỜNG VỤ

- CĐBP ,Tổ CĐ trực thuộc                                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH                

- Lưu VPCĐ                                                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                                                    Trần Công Thanh


Publish: 18/04/2014 - Views: 2170 - Lastest update: 04/07/2014 11:05:49 SA
Tin cùng chuyên mục