công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo: Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm học 2012-2013 và phương hướng công tác năm học 2013-2014

Để chuẩn bị tổng kết công tác công đoàn trường ĐHSP Hà Nội năm học 2012 - 2013, Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị BCH CĐBP các đơn vị và Tổ CĐ trực thuộc báo cáo tổng kết công tác công đoàn của đơn vị.

Công đoàn Trường đã gửi các đơn vị văn bản hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn kèm theo  bản tự chấm điểm phân loại công đoàn năm học 2012.2013.

Các đơn vị có thể download văn bản tại đây


Publish: 27/05/2013 - Views: 2017 - Lastest update: 04/08/2014 2:26:36 CH
Tin cùng chuyên mục