công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2016 - 2017

Căn cứ công văn số 06/HD-CĐN, ngày 04/10/2016 của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017 của BCH Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị các đơn vị tổ chức cho nữ cán bộ, viên chức đăng ký danh hiệu thi đua trong phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2016 - 2017

Tải văn bản tại đây:Dang ky danh hieu GVT, DVN 2016.2017.doc
Publish: 12/10/2016 - Views: 1518 - Lastest update: 12/10/2016 4:54:26 CH
Tin cùng chuyên mục