Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo về việc trích 01 ngày lương ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện Công văn về việc nhắn tin bình chọn "Ấn tượng VTV 2017" Thông báo về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Tổ Tư vấn pháp luật của Công đoàn Giáo dục Việt Nam Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng Thông báo về việc triển khai cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Thông báo về việc tham gia hưởng ứng Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017 Tuyên truyền hưởng ứng tham gia các hoạt động của chương trình Hành trình đỏ - "Kết nối dòng máu Việt" Thông báo về việc ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" năm 2017 Mẫu biên bản họp CĐBP, Tổ CĐ trực thuộc xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức cho công đoàn viên Công văn về việc tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển miền Trung, vận động NGNLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi Thông báo về việc tổ chức cuộc thi viết về tấm gương nhà giáo Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn và sơ kết phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà năm học 2016 - 2017 Thông báo về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1 - 6 và tặng phần thưởng các cháu đạt thành tích trong học tập năm học 2016 - 2017 Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo "Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể" Thông báo về việc khám và tư vấn miễn phí các bệnh về mắt