Tìm kiếm
Thông báo
Hướng dẫn tổng kết 5 năm phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" (giai đoạn 2016 - 2020) Chương trình công tác công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 Thông báo về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019) Chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Thông báo về việc tặng quà nhân dịp Tết Trung thu năm 2019 Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Quyết định thành lập các ban công tác Công đoàn Trường khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Quyết định công nhận BCH Công đoàn Trường khóa XVII và Ủy ban Kiểm tr Công đoàn Trường khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Thông báo về việc hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường” năm 2019 Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn và sơ kết phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" năm học 2018 - 2019 Thông báo về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1 - 6 và tặng phần thưởng các cháu đạt thành tích trong học tập năm học 2018 - 2019 Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) Hướng dẫn công tác nhân sự BCH Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024