Tìm kiếm
Thông báo
Mẫu biên bản họp CĐBP, Tổ CĐ trực thuộc xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức cho công đoàn viên Công văn về việc tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển miền Trung, vận động NGNLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi Thông báo về việc tổ chức cuộc thi viết về tấm gương nhà giáo Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn và sơ kết phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà năm học 2016 - 2017 Thông báo về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1 - 6 và tặng phần thưởng các cháu đạt thành tích trong học tập năm học 2016 - 2017 Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo "Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể" Thông báo về việc khám và tư vấn miễn phí các bệnh về mắt Thông báo về việc tổ chức Giải Cầu lông - Bóng bàn truyền thống Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ XVII Thông báo về việc triển khai phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhà giáo, người lao động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017; chào mừng Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam Thông báo về việc cấp thẻ và đổi thẻ đoàn viên công đoàn năm 2017 Thông báo số 2 về việc mở lớp tiếng Anh giao tiếp trong công việc cho cán bộ công đoàn Thông báo về việc hưởng ứng thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí điện nước Thông báo về việc tổ chức Giải bóng đá Cán bộ Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ 12 - năm 2017 Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe năm 2017 Thông báo về việc mở lớp Tiếng Anh giao tiếp trong công việc cho cán bộ công đoàn