Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo về việc tổ chức Giải Cầu lông - Bóng bàn lần thứ XX chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thông báo kết quả cuộc thi “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Kế hoạch tổ chức cuộc thi Viết về điển hình Dân vận khéo năm 2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Kế hoạch tổ chức cuộc thi cuộc thi Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Đại hội Đảng bộ trường ĐHSP Hà Nội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội Đảng các cấp, 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020 và công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) Kế hoạch triển khai Tháng Công nhân năm 2020 Thông báo về việc hưởng ứng phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 Thông báo về việc hiến máu tình nguyện Thông báo về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thông báo về việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của Covid - 19 Hướng dẫn tổng kết 5 năm phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" (giai đoạn 2016 - 2020) Thông báo về việc tổ chức hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3 - 2020 Chương trình công tác công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 Thông báo về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019)