Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo kết quả tổ chức cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" năm 2020 Thông báo về việc đánh giá, xếp loại thi đua năm học 2019 - 2020 Thông báo về việc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện Thông báo về việc triển khai cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” Thông báo về việc tặng phần thưởng cho con cán bộ viên chức đạt thành tích tốt trong học tập năm học 2019 - 2020 Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn và sơ kết phong trào "Giỏi việc trường , đảm việc nhà" năm học 2019 - 2020 và Thông báo về việc tổ chức Giải Cầu lông - Bóng bàn lần thứ XX chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thông báo kết quả cuộc thi “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thông báo về việc tặng quà các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết thiếu nhi 1 - 6 - 2020 Điều lệ Giải Cầu lông - Bóng bàn Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XX - năm 2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Viết về điển hình Dân vận khéo năm 2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Kế hoạch tổ chức cuộc thi cuộc thi Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Đại hội Đảng bộ trường ĐHSP Hà Nội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội Đảng các cấp, 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020 và công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)