công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo "Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể"

Theo công văn số 153/CĐN - TGNC ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam về việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”. BCH Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội đề nghị Công đoàn các đơn vị triển khai việc lấy ý kiến góp ý của đội ngũ cán bộ, nhà giáo đối với Dự thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể” (gọi tắt là Chương trình)

Các đơn vị tải văn bản và dự thảo chương tình giáo dục phổ thông tổng thể dưới đây:

Thông báo: 49/TB-CĐ

Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 

Publish: 12/05/2017 - Views: 821 - Lastest update: 17/05/2017 10:20:25 SA
Tin cùng chuyên mục