công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn và sơ kết phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà năm học 2016 - 2017

Công đoàn Trường gửi các đơn vị hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn và sơ kết phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" năm học 2016 - 2017.

Publish: 22/05/2017 - Views: 798 - Lastest update: 22/05/2017 5:05:43 CH
Tin cùng chuyên mục