công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng

Thực hiện Công văn số 231/KH-CĐN, ngày 24/7/2017 về việc Triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau

Tải văn bản tại đây: Ke hoach trien khai NQTW4 khoa XII.doc
Publish: 10/08/2017 - Views: 918 - Lastest update: 10/08/2017 4:03:44 CH
Tin cùng chuyên mục