công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc ngăn chặn truyền đạo trái phép

Thời gian vừa qua, ở một số địa phương đã xảy ra hiện tượng có một nhóm người tự xưng thành viên của “Hội Thánh Đức Chúa Trời” xâm nhập vào một số trường học tuyên truyền, lôi kéo mọi người trong đó có cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên tham gia vào “Hội”. Theo các cơ quan chức năng, đây là tổ chức tôn giáo chưa được pháp luật cho phép hoạt động, việc tuyên truyền là những hành động phi pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực tới việc công tác, học tập rèn luyện và sinh hoạt của cán bộ, nhà giáo và học sinh sinh viên; tác động xấu đến tới an ninh trật tự xã hội. Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị các đơn vị tuyên truyền tới CBNGNLĐ, học sinh, sinh viên không tham gia các tổ chức tuyên truyền tà đạo đó.

Publish: 04/05/2018 - Views: 523 - Lastest update: 04/05/2018 11:44:53 SA
Tin cùng chuyên mục