công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018

Thực hiện Công văn số 82/CĐN-CSPL của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018, Ban Thường vụ Công đoàn Trường triển khai một số nội dung như sau:

I. Công đoàn Trường

1. Ban Tuyên giáo - Truyền thông tổ chức tuyên truyền trên website của Công đoàn Trường về tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 (từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018) với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

          2. Phối hợp với  Ban ATVSLĐ của Trường kiểm tra, giám sát hoạt động an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị.

          3. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNGNLĐ (thời gian từ 7/5/2018 đến 11/5/2018).

          II. Các CĐBP, TCĐTT

          1. Tuyên truyền tới CBNGNLĐ về việc hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 (từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018) với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

          2. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, đảm bảo môi trường cảnh quan sạch đẹp.

          3. Đôn đốc, nhắc nhở CBNGNLĐ đi khám sức khỏe định kỳ theo lịch của Công đoàn trường đã bố trí và triển khai.

          Nhận được công văn này, đề nghị các đồng chí Chủ tịch CĐBP, Tổ trưởng CĐTT triển khai thực hiện.

Tải văn bản tại đây: Thong bao ve huong ung ATVSLD nam 2018.doc

Publish: 08/05/2018 - Views: 657 - Lastest update: 08/05/2018 8:19:32 SA
Tin cùng chuyên mục