công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" và Hướng dẫn sơ kết 3 năm phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Kế hoạch của CĐGD Việt Nam về việc sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, nhà giáo và lao động, giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019 của Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn Trường thông báo kế hoạch sơ kết 3 năm phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

Tải văn bản tại đây:Dang ky danh hieu GVT, DVN 2018.2019.doc,
                                   Huong dan so ket 3 nam GVT.DVN 2016.2018.doc
Publish: 26/10/2018 - Views: 500 - Lastest update: 31/10/2018 10:01:31 SA
Tin cùng chuyên mục