công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 154/CĐN-CSPL của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), Ban Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị các đơn vị triển khai theo các nội dung như sau:

Các đơn vị tải văn bản tại đây: 147_TB_CD.pdf
Publish: 17/05/2019 - Views: 633 - Lastest update: 17/05/2019 4:17:04 CH
Tin cùng chuyên mục