công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Viết về điển hình Dân vận khéo năm 2020

Thực hiện Công văn số 114/KH/QĐUK ngày 07/4/2020 của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường triển khai tổ chức cuộc thi Viết về điển hình “Dân vận khéo” năm 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị từ cơ sở về vị trí, vai trò của công tác Dân vận nói chung, phong trào “Dân vận khéo” nói riêng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tạo diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về thực hiện công tác Dân vận, góp phần tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) đối với Đảng và Nhà nước.

          2. Nâng cao chất lượng công tác phát hiện, xây dựng, giới thiệu, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

          3. Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo CBNGNLĐ tham gia, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, bàn về công tác Dân vận trong “Năm dân vận khéo 2020”, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng các cấp.

            II. NỘI DUNG CUỘC THI

1. Nội dung: Tác phẩm dự thi phản ánh về các điển hình “Dân vận khéo” là người thật, việc thật có những cách làm hay, sáng tạo, có những hành động, việc làm cụ thể, có kết quả trong công tác quản lý, điều hành, vận động CBNGNLĐ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy chế hoạt động của Nhà trường, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

2. Đối tượng tham gia

Là CBNGNLĐ đang công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

3. Yêu cầu tác phẩm dự thi

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, với nội dung khoảng 1.000 đến 10.000 từ, không có tranh chấp về bản quyền.

- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi phù hợp với quy định của cuộc thi.

- Bài dự thi có thể là các tác phẩm thuộc các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình) đã được đăng tải trên các báo, đài của đơn vị, thành phố, trung ương; các bài viết của các cá nhân về các điển hình “Dân vận khéo” tại đơn vị; các tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi viết khác có nội dung phù hợp.

+ Đối với những tác phẩm đã được đăng tải trên các báo, đài của đơn vị, thành phố, trung ương cần ghi rõ được đăng/phát trên báo/đài nào, thời gian đăng/phát, đường link tác phẩm (đối với báo điện tử).

+ Đối với các tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi viết khác cần ghi rõ mức giải được nhận, đơn vị và thời gian tổ chức.

- Tác phẩm dự thi phải ghi rõ đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, nơi công tác, số điện thoại liên hệ.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Thời gian tổ chức:

          Từ 19/5/2020 đến 3/7/2020.

          2. Hình thức tổ chức:

          2.1. Mỗi Công đoàn bộ phận (CĐBP) có ít nhất 1 bài viết về một điển hình “Dân vận khéo” của đơn vị mình.

Yêu cầu về bài thi (theo quy định tại mục II.3 trên đây), khuyến khích bài viết có hình ảnh minh họa và trình bày đẹp.

 Bài dự thi gửi về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 4/ 7/2020.

2.2. Công đoàn Trường tổ chức chấm và trao giải cho các bài dự thi đạt giải. Dự kiến giải thưởng đối với tác phẩm xuất sắc gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 06 giải ba và 10 giải khuyến khích.

2.3. Công đoàn Trường chọn các bài viết xuất sắc gửi dự thi cấp thành phố.

Các bài gửi dự thi cấp thành phố nếu được giải sẽ được tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng kèm theo gồm có:

+ Đối với tác phẩm xuất sắc: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 06 giải ba, 10 giải khuyến khích.

+ Đối với điển hình “Dân vận khéo” được phản ánh trong tác phẩm đạt giải: 20 giải đồng hạng.

+ Đối với đơn vị tiêu biểu: 05 giải đồng hạng “xuất sắc” cho đơn vị tổ chức tốt việc phát động, triển khai cuộc thi, vận động được đông đảo CBNGNLĐ tham gia, đảm bảo số lượng, chất lượng các bài tham gia dự thi cấp thành phố.

          Đề nghị các CĐBP triển khai thực hiện theo kế hoạch.

          Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

TM.BAN CHẤP HÀNH

- ĐU, HĐT, BGH;

- CĐBP;

CHỦ TỊCH

- Lưu: VPCĐ.

                                                  (đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Nhật Tân

 

Tải văn bản tại đây: 43_KH_CD.pdf

Publish: 18/05/2020 - Views: 423 - Lastest update: 18/05/2020 4:21:43 CH
Tin cùng chuyên mục