công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Thực hiện Công văn số 59/CV-CĐN, ngày 25/3/2020 về việc triển khai cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, được tiến hành hàng tuần trên mạng VCNET, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường, Ban chấp hành Công đoàn Trường triển khai cụ thể như sau:

 

- Thời gian tham gia cuộc thi: 02 tuần (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 7/6/2020).

- Đối tượng dự thi: cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) có tài khoản VCNET.

Để đăng ký tài khoản VCNET, CBNGNLĐ truy cập vào mạng theo đường dẫn http://vcnet.vn hoặc tải ứng dụng về điện thoại thông minh, sau đó truy cập vào trang web hoặc ứng dụng, chọn mục “đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt, điền các thông tin cá nhân gồm tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu hoàn thành đăng ký tài khoản và tham gia cuộc thi (thể lệ chi tiết tại văn bản đính kèm)

 Để tạo thuận lợi cho việc tham gia dự thi của CBNGNLĐ, Công đoàn Trường sẽ gửi kèm định hướng nội dung cuộc thi đến các Công đoàn bộ phận (CĐBP) vào đầu mỗi tuần.

- Các CĐBP thông báo và tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ tham gia cuộc thi và thống kê số lượng CBNGNLĐ của đơn vị mình tham gia cuộc thi, báo cáo về Văn phòng Công đoàn trước ngày 30/06/2020.

            Đề nghị các CĐBP triển khai thực hiện theo kế hoạch.

          Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- ĐU,HĐT, BGH;

- CĐBP;

- Lưu: VPCĐ.

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký) 

 

 

Nguyễn Nhật Tân

Tải văn bản tại đây: 44_KH_CD.pdf

Publish: 18/05/2020 - Views: 451 - Lastest update: 18/05/2020 10:00:47 CH
Tin cùng chuyên mục