công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc tặng quà các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết thiếu nhi 1 - 6 - 2020

Nhân dịp Tết Thiếu nhi 1 - 6 - 2020, Nhà trường trích Quỹ Phúc lợi và phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, viên chức Trường.

1. Đối tượng: Là con cán bộ, viên chức đang hưởng lương theo bảng lương của Trường tại phòng Kế hoạch - Tài chính (kể cả cán bộ tạo nguồn để tuyển dụng, không bao gồm các đơn vị tự chủ tài chính).

- Các cháu được tặng quà có độ tuổi từ 15 tuổi trở xuống: sinh từ năm 2005 đến năm 2020.

- Đối với những cháu có bố và mẹ cùng công tác tại trường thì được tặng quà theo cả 2 đơn vị.

2. Mức quà tặng: 100.000đ/cháu (một trăm ngàn đồng chẵn)

Các đơn vị lập danh sách các cháu trong độ tuổi trên, có xác nhận của đơn vị và nhận tiền tại Phòng 314 - Nhà Hiệu bộ vào các ngày 28, 29 tháng 5 năm 2020.

3. Các đơn vị tự chủ tài chính: Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Nhà xuất bản ĐHSP, Trung tâm NC&SX Học liệu, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường THPT Chuyên, Trường Mầm non Búp sen xanh, Trung tâm ĐT&PT Giáo dục Đặc biệt: Tặng quà cho các cháu theo mức chi chung của Nhà trường.

Công đoàn Phân hiệu Hà Nam có văn bản riêng.

4. Công đoàn Trường đề nghị  các đơn vị tổ chức hoạt động cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Thiếu nhi 1- 6.

Nhận được thông báo này, Công đoàn Trường đề nghị Ban chấp hành Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện tốt kế hoạch trên./.

 

           

Nơi nhận:

- CĐBP;

- Lư­u: VPCĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Nhật Tân

 

 

 


Tải văn bản tại đây: 49_TB_CD.pdf

Publish: 26/05/2020 - Views: 656 - Lastest update: 27/05/2020 8:39:03 SA
Tin cùng chuyên mục