công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Công văn về việc lấy ý kiến tham gia Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 230/CĐN-CSPL, ngày 10/8/2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Ban Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị các đơn vị tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

Các đơn vị tải văn bản tại đây: Gop y luat hinh su sua doi.rar

Publish: 20/08/2015 - Views: 1578 - Lastest update: 20/08/2015 10:24:23 SA
Tin cùng chuyên mục