công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong ngành Giáo dục

Căn cứ Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; Thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS) và Hướng dẫn số 1931/HD-TLĐ ngày 27/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc“Hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn giáo dục các cấp, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam Hướng dẫn xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS trong ngành Giáo dục

Xem văn bản tại đây: 

 

Publish: 20/08/2015 - Views: 2367 - Lastest update: 20/08/2015 10:41:40 SA
Tin cùng chuyên mục