công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Một số văn bản quy định về chứng từ thanh toán kinh phí hoạt động công đoàn

Công đoàn Trường gửi các đơn vị một số mẫu văn bản chứng từ dùng trong việc thanh toán kinh phí hoạt động công đoàn

Publish: 04/03/2016 - Views: 1069 - Lastest update: 04/03/2016 8:19:49 SA
Tin cùng chuyên mục